Blue Box Damask
Usually fabric width for example = 147cm
 
 
 
 
dgt_nvqun_yu_01 dgt_weijin_001 dgt_jiafang_01

Original size: 71.1x45.7cm 28.0x18.0inch 8401x5401px 300dpi

Print options
Repeat view
Colours view
Colour:A A
Colour:B B
Colour:E E
Colour:F F
Colour:C C
Colour:D D
Colour:J J
Colour:K K
Colour:L L
Colour:P P
Colour:Q Q
Colour:R R
Colour:S S
Colour:T T
Colour:U U
Colour:V V
Colour:BW BW
Colour:WB WB
Hue
Background / Colormap
Fabric